EN LYCKAD KONFERENS / KICKOFF

För att förstå hur du ska bygga upp en bra konferens/kickoff för företaget behöver du tänka in en rad interna faktorer, såsom hur ni ligger till resultatmässigt, hur stämningen är och en rad andra interna faktorer. Utöver dessa har den senaste tidens utveckling lagt till en del faktorer att beakta.

Historisk förändring 

Tidigare arbetade de flesta på samma arbetsplats, fast på olika olika avdelningar. Företagsledningen stod för trygghet i form av struktur, ramar och mål. Personalen på golvet ”såg upp till” och kanske strävande efter att bli en del av företagsledningen. Att avancera!

Den moderna medarbetaren

I dag jobbar man där man tycker att man får de bästa förutsättningarna att utvecklas personligt, det ska vara kul på jobbet. Förmåner som pingisbord, flextid, bra restauranger i närheten, sköna kollegor och roliga arbetsuppgifter och att vara en del av ett attraktivt företag värderas högt. Möjligheten att avancera är inget som lockar merparten av medarbetarna.

Den moderna organisationen

Arbeten utförs ofta i annan miljö än på den traditionella arbetsplatsen. Det innebär att arbetsplatsen lika gärna kan vara ett café på stan mellan möten, hos kund, eller en stund hemma på morgonen/kvällen, samt platsanpassat på jobbet. Det ställer helt andra krav på konferensen och kickoffen, då fokus i mycket större utsträckning än tidigare måste vara i stil med: Kärnvärden – vilka värdeord har vi? Lagbygge – vilka är vi i vår team? Gemensamma mål – vart ska vi och när ska vi vara där? Frågor som inte varit särskilt allmänna tidigare.

Nya utmaningar

Om företagsledningen börjar med att presentera budget, mål och visioner för ett gäng som knappt känner varandra kommer dessa mål att uppfattas som externa och inget som medarbetarna kommer att känna delaktighet i. Det finns även en risk att företagsledningen låter alla sköta sig själva och ”bara” jobba mot individuella mål. Därmed skapar man en spretig organisation där gemensamma mål, ramar och struktur saknas.

Hur bygger man ett bra team där alla jobbar mot gemensamma mål?

Ett sätt att engagera och inkludera medarbetare är att börja konferensen/kickoffen med att alla tillsammans kommer med förslag på värdeord, som man sedan enas kring. Gruppvisa resonemang kring vilka förändringar som behövs för att organisationen ska leva upp till dessa, samt hur arbetet ska följas upp. Efter att alla är överens om vad ”vi” står för kan man utan problem börja sikta mot gemensamma mål. Då kan det vara läge att företagsledningen visar styrka och presenterar företagets mål, visioner och budget.

Sammanfattning

Gör en bra analys innan du börjar planera detaljer. Det är faktiskt bättre att inte göra någonting än att göra fel i det här sammanhanget. Lycka till!