BANKÖRNING MC - GOTLAND RING

REGLER & VIKTIG INFO FÖR
GOTLAND RING

Målsättningen med bankörningen är att alla skall ha kul och köra fort – på sin egen nivå.
Säkerhet går alltid före hastighet, kör snyggt på banan så kommer du hem hel, lycklig och lite snabbare…

Vi startar varje morgon med ett obligatoriskt förarmöte.
Det kan tillkomma ytterligare regler eller annan viktig information som ni behöver ta del av. Kom i tid så att vi kommer igång med körningen enligt planerat körschema. Har ni av någon anledning inte varit delaktig redan från morgonen så sök upp personal i depåtältet för att få informationen.

Nedan följer regler och viktig info som alla ska ha läst innan hojen tas ut på banan.

För frågor – kontakta oss på info@intebarafest.se

INSKRIVNING

Innan förarmötet skall du ha skrivit in dig, gör gärna detta innan du lastar av hojen.

Du får då ett klistermärke med din grupptillhörighet, detta sätter du väl synligt fram på kåpglaset.

Det kan vara kö till inskrivningen under första bandagen, så har du möjlighet att skriva in dig och lasta av i depån på eftermiddagen/kvällen dagen innan kommer vi att finnas på plats.

FARTGRUPPER

Vi kör i fyra fartgrupper. I alla grupper tillåts oregistrerade och oförsäkrade motorcyklar.

Vi förbehåller oss rätten att justera grupptillhörigheten på plats.

FÖRSÄKRING

ALL KÖRNING SKER PÅ EGEN RISK. Vi kan inte garantera att några försäkringar gäller på bankörningen. Det är upp till varje deltagare att kontrollera med sitt försäkringsbolag vad som gäller. Vi föreslår att du har en egen olycksfalls försäkring. Finns en gällande fordonsförsäkring som täcker fordon och/eller människa skall denna utnyttjas.

Arrangören försäkrar inte deltagare eller deras egendom. Deltagare kan inte ställa ersättningskrav andra deltagare eller arrangör för uppkommen skada. Detta gäller både i depån och på banan. Du besiktar själv din MC och ansvarar för att den är i gott skick.
Fäll in/ta bort/tejpa över backspeglar. Kolla så att du har bensin och bra bromsbelägg, samt att din hoj i övrigt är i trafiksäkert skick!

HÄNSYN PÅ BANAN

Bankörningen är att betrakta som trafikövning! Ingen träning inför tävling, eller tidsträning är tillåten. Hänsyn till övriga förare går alltid före ”ett kanonvarv”.

Ingen bakhjulsåkning, eller stoppies! Inga burnouts, de debiteras med 15 000 kr av Gotland Ring…

Vi kör mastervarv första passet varje dag, i alla grupper, då banans idealspår, samt utfart till depå visas.

Varje pass är 15 minuter, ev. avbrott drabbar pågående pass.

Ställ dig långt fram i depå ledet, om du ofta kör om och långt bak i ledet, om du ofta blir omkörd!

Duktiga instruktörer kommer att finnas i alla fartgrupper, använd dem gärna!

NÄR DU LÄMNAR BANAN

När du lämnar banan för att gå in i depån, räck upp vänster hand i god tid innan och håll tydligt intill bankanten en bit innan avfarten, så att bakomvarande förare ser att du tänker gå in i depån.

OM NÅGON KÖR OMKULL

Första instruktör stannar.

Alla andra fullföljer varvet och åker därefter direkt in i depå. Minst två instruktörer med komradio cirkulerar alltid på banan. Dessa rapporterar till flaggvakt. Omkörningsförbud råder vid olycka på banan!

OM DU KÖR OMKULL

Ligg kvar om du har det minsta ont.

Har du varit av banan, vill vi inte att du åker in själv, eftersom du kan sprida olja, grus och lera på banan.


FLAGGOR

GRÖN

Passet pågår


Kör ut efter klartecken av flaggvakt

GUL

Hinder på banan


Omkörningsförbud,
fortsätt i normalt tempo i rätt riktning. Ha extra uppmärksamhet ute på banan.

RÖD

Omkörningsförbud, kör in i depå

Fullfölj varvet i normalt tempo i rätt riktning. Var extra uppmärksam ute på banan, eftersom något har hänt där.

SVART

Kör in i depån och kontakta flaggvakten

Du har något fel på din hoj, eller så behöver vi prata med dig.

BLÅ

Lämna plats åt bakomvarande

Kör klart varvet och gå därefter in i depå.

Omkörning tillåten.

SVART/VIT

Passet är slut


Kör klart varvet och gå därefter in i depå.

Omkörning tillåten.